Start

Solich - Etymologia

Drzewo rodzinne

Lista nazwisk


Etymologia nazwiska SOLICH

W trakcie poszukiwań etymologii nazwiska SOLICH, otrzymałem od pana Edgara Much następujące informacje:

(Tłumaczenie z języka niemieckiego)

.....
Około 1600 roku, gdy twój przodek został po raz pierwszy wymieniony z nazwiska w księgach kościelnych w Katscher (dzisiaj Kietrz), nazwisko Solich było już szeroko rozpowszechnione na obszarze niemieckojęzycznym.

Przed paroma wiekami słowo "solich" miało w języku niemieckim konkretne znaczenie i jest dużo starsze niż nazwisko "Solich".

Słowo "solich" składa się z dwóch tak zwanych "słów wodnych". Indogermańskie słowo "sol", oznaczało "moczary" albo "bród", a po dodaniu końcówki "ik" ("woda") znaczyło tyle co "brudna woda" albo "mętna woda".

Te dwa słowa były składnikami nazw wielu miast, wsi i okolic. W różnych niemieckich gwarach pojawiało się "sol" jako "sal/sul/suel" itp. Podobnie różne wersje miała końcówka "ik". "Soll-ach" oznaczało na przykład potok brudnej wody.

Pan Deiz Sollach, który w roku 1617 w Winningen brał ślub i pan Dietrich von Sollich, którego nazwisko zostało wymieniony w Koloni w roku 1613, nazwiska dziedziczyli po przodkach, którzy żyli przy mętnej albo brudnej wodzie.

Nie dziwi też fakt, że mieszkańcy Solingen nazywają swoje miasto w tamtejszej gwarze "Solich". W końcu słowo Solingen składa się z "sol" i "eng(en)" co znaczy "brudna woda".

Edgar

(Pan Edgar Much z Bremen, urodzony w Katscher (1937), zajmuje się już od swojej młodości badaniami genealogicznymi)

-------------------

W odniesieniu do rodu Solichów na tych tutaj stronach drzewa genealogicznego historia powstania nazwiska SOLICH ma tylko uboczne znaczenie, bowiem nasz przodek pochodzi z rodu Salisch.

Laurentius (Lorentz)(1626-1690) przybył do Ehrenberg poprzez swoje pierwsze małżeństwo. Z wpisu ślubnego w księdze parafialnej w Katscher wynika, że jego ojciec nazywał się Nickel von Salisch i już nieżył. Lorentz przybył z Vetzdorf. Dlaczego w następnych wpisach zamiast Salisch pisano Solich nie możemy się dzisiaj więcej dowiedzieć.
Trzeba jednak wiedzieć że posiadanie stałego nazwiska w tamtych czasach dopiero sie rozpowszechniało. Kiedy to nazwisko Solich po raz pierwszy w moim rodzie zostało przyjęte, istniało już ono dłużej w pobliskim Raciborzu. Nazwisko Salisch jest natomiast starym niemieckim nazwiskiem, wywodzącym się od dynastii salickiej. Inne zródła mówią że nazwisko Salisch na ziemiach śląskich ma swoje korzenie w starej polskiej szlachcie.


Ważne jest tutaj zaznaczyć że te rodowe nazwiska "Solich / Sohlich / Sollich / Salich / Salisch" itd. nie pochodzą wyłącznie od jednego, ale od wielu różnych przodków.

Też trzeba zwrócić na to uwagę, że w innych rejonach językowych tak samo pisane nazwisko mogło mieć zupełnie inne pochodzenie.

Andrea Solich z Austri napisała na ten temat:

Nasza rodzina Solich pochodzi prawdopodobnie z Chorwacji, gdyż 500 lat temu Chorwaci byli osiedlani na terenie dzisiejszej Austrii. Przypuszczamy że nazwisko SOLICH pochodzi od "SOLIC". W języku chorwackim "SOL" znaczy sól. W naszych okolicach dużo nazwisk ma końcówkę "ich" na przykład Szaffich, Berlakovic. W Chorwacji te nazwiska mają typowo chorwacką końcówkę "ic". Wydaje się, że nazwiska te, jak i wiele innych w naszej okolicy, zostały "zniemczone".

Andrea

------------------

Przy tych wszystkich poszukiwaniach trzeba wiedzieć że obowiązek posiadania stałych nazwisk na terenie dzisiejszej Polski (jak i w wielu innych krajach eurpejskich) zostały wprowadzone dopiero pod koniec 18-go wieku. W rodach europejskiej szlachty dziedziczenie nazwisk przyjęto natomiast już w 14-tym wieku.

Wiecej na ten temat możesz przecztać w WIKIPEDIA