Parzonko


Wiesław Parzonko


Anna Hejdasz


Children:

Bartosz


Monika